Logo
Neviete si rady? Zavolajte.
(Po-Pia, 8-16 hod.)
0 ks
za 0 €
Nákupný košík je prázdny
Potrebujete poradiť? Neváhajte nás kontaktovať.
Nepremeškajte novinky, akcie a zľavy!

Môžete sa kedykoľvek odhlásiť. Zasielame raz za 14 dní.

 1. Úvod
 2. Obchodné podmienky
OBCHODNÉ PODMIENKY

Obchodné podmienky Clickers, s.r.o.

 1. Obecné ustanovenia

Tieto obchodné podmienky, (ďalej tiež OP) platí pre nákup v internetovom obchode www.lavaman.sk! Podmienky bližšie vymedzujú a upresňujú práva a povinnosti predávajúceho, ktorým je Clickers s.r.o., IČ: 07036507 DIČ:CZ07036507, Miletínská 923/19B, 373 72 Lišov (bližšie v sekcii kontakt), zapísaná v obchodnom registru vedenom u Krajského soudu v Českých Budějovicích pod spisovou značkou C 27485 a kupujúceho. Všetky zmluvné vzťahy sú uzavreté v súlade s právnym radom Českej republiky. Pokiaľ je zmluvnou stranou spotrebiteľ, riadia sa vzťahy neupravené obchodnými podmienkami občianskym zákonníkom (č. 40/1964 Zb.) a zákonom o ochrane spotrebiteľa (č. 634/1992 Zb.). Pokiaľ je zmluvnou stranou iný subjekt riadia sa vzťahy neupravené obchodnými podmienkami obchodným zákonníkom (č. 513/1991 Zb.), všetko v znení noviel.

 1. Vymedzenie pojmov
 • a) Spotrebiteľská zmluva - zmluva kúpna, o dielo, prípadne iné zmluvy, pokiaľ zmluvnými stranami sú na jednej strane spotrebiteľ a na druhej strane dodávateľ resp. predávajúci. Kúpna zmluva sa pri nákupu v e-shope uzatvára okamžikom odoslania objednávky.
 • b) Predávajúci / dodávateľ - je osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení zmluvy jedná v rámci svojej obchodnej alebo inej podnikateľskej činnosti. Je to podnikateľ, ktorý priamo alebo prostredníctvom iných podnikateľov dodáva kupujúcemu výrobky alebo poskytuje služby.
 • c) Kupujúci / spotrebiteľ - je osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení zmluvy nejedná v rámci svojej obchodnej alebo inej podnikateľskej činnosti. Je to fyzická či právnická osoba, ktorá nakupuje výrobky alebo používa služby za iným účelom než pre podnikanie s týmito výrobkami nebo službami.
 • d) Kupujúci / nie spotrebiteľ - je osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení zmluvy jedná v rámci svojej obchodnej alebo inej podnikateľskej činnosti.
 1. e) Uzatvorenie kúpnej zmluvy - objednávka kupujúceho je podľa nového zákona vstupujúceho v platnosť 1.1.2014 zároveň i kúpnou zmluvou a samotná kúpna zmluva je objednávkou teda i uzatvorená . V praxi to znamená, že e-shop musí dodať produkt, ktorý si zákazník objednal. Jedinou výnimkou je vypredanie zásob. Povinnosť potvrdiť objednávku trvá. Od tohto momentu medzi kupujúcim a predávajúcim vznikajú vzájomné práva a povinnosti.
 2. Informácie o uzatvorenej zmluve a obchodných podmienkach

Uzatvorením kúpnej zmluvy kupujúci potvrdzuje, že sa zoznámil s týmito obchodnými podmienkami a že s nimi súhlasí. Na tieto obchodné podmienky je kupujúci dostatočným spôsobom pred vlastným uskutočnením objednávky upozornený a má možnosť sa s nimi zoznámiť. Tieto obchodné podmienky tvoria neoddeliteľnú súčasť uzatvorenej zmluvy.

Uzatvorená zmluva je predávajúcim archivovaná za účelom jej úspešného splnenia a nie je prístupná tretím stranám. Informácie o jednotlivých technických postupoch vedúcich k uzatvorení zmluvy sú zrejmé z procesu objednávania v našom internetovom obchode a kupujúci má možnosť pred vlastným odoslaním objednávky ich skontrolovať a prípadne opraviť. Tieto obchodné podmienky sú zobrazené na webových stránkach nášho internetového obchodu a je tak umožnené ich archivovanie a reprodukcia kupujúcim.

 1. Predmet kúpnej zmluvy

4.1. Záväzok predávajúceho

Predávajúci sa v prípade uzatvorenia kúpnej zmluvy zaväzuje dodať kupujúcemu predmet kúpy a previesť na neho vlastnícke právo k predmetu kúpy.

4.2. Záväzok kupujúceho

Kupujúci sa v prípade uzatvorenia kúpnej zmluvy zaväzuje dodané zboží prevziať a zaplatiť predávajúcemu alebo prepravcovi zjednanú kúpnu cenu.

4.3. Predmet kúpy

Predmetom kúpy podľa uzatvorenej kúpnej zmluvy je tovar špecifikovaný čo do výrobcu, názvu, druhu, množstva, váhy, rozmerov, ceny apod. v objednávke kupujúcemu.

4.4. Objednávka

Objednávka vzniká vyplnením objednávkového formulára kupujúcim. Kupujúci má možnosť ešte neodoslanú objednávku skontrolovať a prípadne opraviť. Podmienkou platnosti objednávky je riadne vyplnenie všetkých formulárom predpísaných náležitostí. Po prijatí objednávky prostredníctvom internetového obchodu www.lavaman.sk je objednávajúcemu zaslane potvrdenie o prijatí jeho objednávky na e-mail, ktorý uviedol pri zadaní objednávky. Potom je zaslané ručné potvrdenie objednávky, ktoré má charakter záväzného súhlasu predávajúceho s návrhom kupujúceho, ako je popísane v časti 2. týchto OP (Vymedzenie pojmov). Tovar je možné objednať také tiež telefonicky nebo e-mailom. Náklady na použitie komunikačných prostriedkov na diaľku (internet, telefón, katalóg apod.) pre uskutočnenie objednávky sú v bežnej výške (v závislosti na tarifu telekomunikačných služieb, ktoré objednávateľ používa).

Miestom doručenia tovaru je adresa uvedená kupujúcim v objednávke. Termín dodania tovaru v prípade, že je na sklade, je 6 - 7 pracovných dní pokiaľ bude tovar odoslaný obchodným balíkom. Pokiaľ bude tovar zaslaný dobierkou, cenným balíkom , alebo štandardným balíkom, tak bude dodacia doba dlhšia ( 7 - 8 dní ), pokiaľ nie je uvedené inak u špecifikácie tovaru. Pokiaľ budete potrebovať dodať tovar v kratšom termíne, môžete sa informovať e-mailom na ahoj@lavaman.sk alebo telefonicky na čísle +420 774644644 (pozri sekcia kontakt), pokiaľ to bude v našich silách, budeme sa Vám snažiť vyjsť v ústrety. Ku každému tovaru je vystavená a priložená faktúra / daňový doklad. Kupujúci preberá tovar spôsobom uvedeným v záväznej objednávke.

 1. Prepravné podmienky

Objednaný tovar je dopravený buď prostredníctvom PPL, u zásielok do 10Kg hmotnosti, ako:

 • doporučená štandardná zásielka (dobierka, bankový prevod)
 • balík na poštu (dobierka, bankový prevod)
 • balík do ruky (dobierka, bankový prevod

alebo prepravnou spoločnosťou TopTrans, u zásielok nad 10Kg hmotnosti, (dobierka, bankový prevod).

Pokiaľ bude zásielka rozdelená do viac balíkov, poštovné a balné platí kupujúci len u prvého z nich.

Kupujúci je povinnen prekotrolovat celou zásilku, nie len obal, priamo s dopravcom. Na neskoršie reklamácie nebude braný ohľad . (viz prepravné podmienky toptrans)

 1. Ochrana osobných údajov

Osobné údaje (najmä meno, priezvisko a adresa) zákazníkov sú uchovávane v súladu s platnými zákonmi Českej republiky, najmä so zákonom o ochrane osobných údajov č. 101/2000 Zb. v znení neskorších dodatkov a predpisov. Všetky údaje získané od zákazníkov užívame výhradne pre vnútornú potrebu obchodu (za účelom úspešného splnení zmluvy) a neposkytujeme ich tretím osobám, ani nebudú použité pre reklamné účely obchodu. Výnimku predstavujú externí dopravcovia, ktorým sú osobné údaje zákazníkov predávané v minimálnom rozsahu, nutnom pre bezproblémové doručenie tovaru a prípadne poskytovateľ úveru, ktorý sa podieľa na vybavení objednávky (splátkový predaj). Osobné údaje zákazníkov sú plne zabezpečené proti zneužitiu. Údaje sú uchovávane, nie sú zdieľané s aplikáciami tretích osôb. Zákazník uzatvorením zmluvy súhlasí so spracovaním a zhromažďovaním svojich osobných údajov v našej databáze po úspešnom splnení zmluvy a to až do doby jeho písomného vyjadrenia nesúhlasu s týmto spracovaním. Zákazník má právo prístupu ku svojím osobným údajom a právo na ich opravu vrátane ďalších zákonných práv k týmto údajom.

 1. Právo spotrebiteľa na odstúpení od zmluvy

Spotrebiteľ má právo podľa § 53 odst. 7 Obč. Z. odstúpiť od zmluvy v lehote 14 dní od prevzatia tovaru, pokiaľ bola zmluva uzatvorená pomocou prostriedkov komunikácie na diaľku (cez internetový obchod www.lavaman.sk, telefón, email, atd.). Toto právo neslúži ako spôsob riešenia reklamácie tovaru.

Pokiaľ sa spotrebiteľ rozhodne využiť toto právo, musí tak učiniť najneskôr do 14. dňa od prevzatia veci. Odporúčame tak učiniť najlepšie písomnou formou, ktorá zaisťuje najmä preukázateľnosť učineného právneho úkonu, ktorým sa zmluva ruší , odstúpenie možno však zaslať i emailom na adresu : ahoj@lavaman.sk . Do 14 dní od odstúpení od zmluvy je nutné vrátiť tovar .

Tovar sa zasiela na adresu: Clickers s.r.o., Miletínská 923/19b, 373 72 Lišov. Všetky lehoty sa počítajú odo dňa nasledujúceho podané udalosti, tzn. deň po uzatvorení zmluvy apod. Tovar je spotrebiteľ povinný vrátiť úplný, s kompletnou dokumentáciou , nepoškodený, čistý, vrátane originálneho obalu, v stavu a hodnote, v akom tovar prevzal. V prípade, že bude tovar vrátený nekompletný či poškodený, môže predávajúci vrátenú kúpnu cenu znížiť o tomu odpovedajúcu čiastku. Pri zaslaní tovaru späť predávajúcemu odporúčame kupujúcemu tovar zabaliť tak, aby bol počas prepravy dostatočne chránený proti znehodnoteniu.

Tovar je tiež možné vymeniť za iný a uhradená čiastka bude započítaná. Dôjde tak k odstúpeniu od pôvodnej zmluvy a súčasnému uzatvoreniu novej kúpnej zmluvy. Nie je tým siahnuté na právo kupujúceho, ktorý je spotrebiteľom, na odstúpenie od zmluvy v zmyslu § 53, odst. 7 Obč. Z. na nový zakúpený (vymenený) tovar. Predchádzajúci bod týchto OP - 8.4 platí v týchto prípadoch obdobne.

Peniaze za vrátenie tovaru alebo finančné vyrovnanie za vymenený tovar budú kupujúcemu vrátené do 14-ti dní od účinnosti odstúpenia od zmluvy kupujúcemu na ním uvedený bankový účet , ale len však v prípade obdŕžania vráteného tovaru , poprípade preukázania jeho odoslania. Pri odstúpení od zmluvy spotrebiteľ uvedie číslo bankového účtu , na ktoré mu budú peniaze prevedené , prípadne návrh iného spôsobu vrátenia peňazí . Predávajúci tiež zákazníkovi hradí náklady na najlacnejšiu dopravu pri doručení. Poštovné pri vrátení produktu platí kupujúci. Pri doplatku za vymenený tovar kupujúci doplatí rozdiel pri prevzatí zásielky alebo podľa dohody bankovým prevodom.

Pri výmene tovaru účtujeme poštovné a balné (pozri prepravné podmienky).

Okrem prípadov, kedy je odstúpenie od zmluvy výslovne dohodnuté, nemôže spotrebiteľ odstúpiť na základe § 53 odst. 7 Obč. Z. od zmlúv:

 • na poskytovanie služieb, ak s ich plnením bolo s jeho súhlasom započítane pred uplynutím lehoty 14 dní od prevzatia plnenia
 • na dodávku tovaru alebo služieb, ktorých cena závisí na výchylkách finančného trhu nezávisle na vôli dodávateľa
 • na dodávku zboží upraveného podľa priania spotrebiteľa alebo pre jeho osobu, ako i tovaru, ktorý podlieha rýchlej skaze, opotrebeniu alebo zastaraniu
 • na dodávku audio a video nahrávok a počítačových programov, pokiaľ poruší spotrebiteľ ich originálny obal
 • na dodávku novín, periodik a časopisov
 • spočívajúcich v hre alebo lotérii
 1. Zákaznícky servis

Pre informácie o stavu objednávky alebo v prípade dotazov, pripomienok alebo sťažností sa na nás môžete kedykoľvek obrátiť (pozri sekcia kontakty).

 1. Záručné a reklamačné podmienky

Každý tovar, ktorý splňuje nižšie uvedené podmienky k predmetnej reklamácii sa zasiela na adresu: Clickers s.r.o., Miletínská 923/19b, 373 72 Lišov.

Na každý tovar je poskytovaná záruka v súladu s platnými právnymi predpismi. Záručná doba činí 24 mesiacov, pokiaľ nie je výrobcom uvedená dlhšia doba. Predávajúci zodpovedá za chyby, ktoré má tovar pri prevzatí a za materiálové alebo výrobné chyby, ktoré sa vyskytnú pri prevzatí v záručnej dobe.

Záručná doba sa predlžuje o dobu, po ktorú bol tovar v záručnej oprave. V prípade výmeny tovaru získava kupujúci záruku novú v dĺžke 24 mesiacov, pokiaľ nie je výrobcom poskytnutá záruka dlhšia.

Podľa charakteru chyby má spotrebiteľ pri uplatnení záruky:

Pokiaľ ide o chybu odstrániteľnú , právo na bezplatné, riadne a včasné odstránenie chyby, právo na výmenu chybného tovaru alebo chybnej súčasti, pokiaľ to nie je vzhľadom k povahe chyby neúmerné. Pokiaľ nie je taký postup možný, má spotrebiteľ právo na primeranú zľavu z kúpnej ceny alebo odstúpenie od kúpnej zmluvy.

Pokiaľ ide o chybu neodstrániteľnú brániacu riadnemu užívaniu tovaru, právo na výmenu chybného tovaru alebo odstúpenie od kúpnej zmluvy.

Pokiaľ ide o chyby odstrániteľné vyskytujúce sa vo väčšom počte alebo opakovane a brániacemu riadnemu užívaniu tovaru, právo na výmenu chybného tovaru alebo odstúpenie od kúpnej zmluvy.

Pokiaľ ide o chyby neodstrániteľné a a pokiaľ nepožaduje výmenu veci, právo na primeranú zľavu z kúpnej ceny alebo odstúpenie od kúpnej zmluvy.

V prípade, že vec pri prevzatí kupujúcim nie je v zhode s kúpnou zmluvou (ďalej len "rozpor s kúpnou zmluvou"), má kupujúci právo na to, aby predávajúci bezplatne a bez zbytočného odkladu vec uviedol do stavu odpovedajúceho kúpnej zmluvy, a to podľa požiadavku kupujúceho buď výmenou veci, alebo jej opravou; pokiaľ nie je taký postup možný, môže kupujúci požadovať primeranú zľavu z ceny veci alebo od zmluvy odstúpiť. To neplatí, pokiaľ kupujúci pred prevzatím veci o rozporu s kúpnou zmluvou vedel alebo rozpor s kúpnou zmluvou sám spôsobil. Rozpor s kúpnou zmluvou, ktorý sa prejaví počas šiestich mesiacov odo dňa prevzatia veci, sa považuje za rozpor existujúci už pri jej prevzatí, pokiaľ to neodporuje povahe veci alebo pokiaľ sa nepreukáže opak.

Zhodou s kúpnou zmluvou sa potom rozumie najmä, že predávaná vec je bez chyb a že má akosť a úžitkové vlastnosti zmluvou požadované, predávajúcim alebo výrobcom popisované, alebo na základe nimi prevádzané reklamy očakávané, poprípade akosť a úžitkové vlastnosti pre vec takého druhu obvyklé, ďalej že odpovedá požiadavkám právnych predpisov a odpovedá účelu, ktorý predávajúci pre použití veci uvádza alebo pre ktorý sa vec obvykle používa.

Pre uplatnenie reklamácie by mal kupujúci predložiť kópiu faktúry a originál záručného listu, prípadne preukázať existenciu kúpnej zmluvy iným vhodným spôsobom. Záruku nemožno uplatniť v prípadoch, kedy tovar bol poškodený neodborným zaobchádzaním alebo neboli dodržané podmienky užívania určené výrobcom.

Pre zahájenie reklamácie je treba nahlásiť reklamačnú udalosť. Reklamačná udalosť by mala byť priložená písomne k reklamovanému tovaru. Reklamovaný tovar je treba doručiť do prevádzkarne alebo sídla spoločnosti. (pozri v sekcii kontakty).

Vždy je treba písomného vyhotovenia protokolu o zistených chybách a forme ich odstránenia, odporúčame kupujúcemu si tieto potvrdenia uchovávať po dobu platnosti záruky.

O reklamácii predávajúci rozhodne ihneď, v zložitých prípadoch do 3 pracovných dní. Do tejto doby sa nezapočítava doba primeraná podľa druhu výrobku či služby potrebná k odbornému posúdeniu chyby. Reklamácia vrátane odstránenia chyby bude vybavená bez zbytočného odkladu, najneskôr do 30tich kalendárnych dní odo dňa uplatnenia reklamácie, pokiaľ sa predávajúci s kupujúcim nedohodne inak.

Predávajúci vydá spotrebiteľovi písomné potvrdenie o tom, kedy spotrebiteľ uplatnil reklamáciu, čo je jej obsahom a aký spôsob jeho vybavenia požaduje. Ďalej predávajúci vydá spotrebiteľovi potvrdenie o dátach a spôsobu vybavenia reklamácie, vrátane potvrdenia o prevedení opravy a dobe jej trvania. Pre prípad odmietnutej reklamácie predávajúci spotrebiteľovi vydá písomné odôvodnenie tohto zamietnutia.

Spotrebiteľ má právo na úhradu všetkých nutných nákladov, ktoré mu vznikli v súvislosti s uplatnením reklamácie.

Záručná a reklamačná lehota pre uplatnenie reklamácie je 24 mesiacov od dátumu zakúpenia.

Životnosť produktov nie je zhodná so záručnou lehotou, ale závisí na frekvencii a spôsobu používania, ošetrenia a celkovom zaobchádzaní so zakúpeným tovarom.

Záruka sa vzťahuje na chyby, ktoré vznikli v priebehu záručnej doby preukázateľnou chybou výroby, technologického postupu alebo skrytou chybou materiálu.

Záruka sa nevzťahuje na chyby produktov vzniknuté v dôsledku opotrebenia spôsobeného obvyklým užívaním /pozri .zákon č.136/2002 Zb. § 619 ods.2 / ako sú napr. poškrabanie, odrenie atd.

Záruka sa nevzťahuje na chyby produktov spôsobené nevhodným a neodborným zaobchádzaním alebo mechanickými vplyvmi.

Po uplynutí záručnej doby nárok na uznanie reklamácie zaniká.

Na kupujúceho, ktorý nie je spotrebiteľom, môže predávajúci aplikovať primerane tieto reklamačné podmienky, inak sa práva, ktoré plynu zo zodpovednosti za chyby riadi uzatvorenou zmluvou a obchodným zákonníkom.

 1. Ceny

Všetky ceny sú konečné a vždy uvedené vrátane 21% DPH. Pokiaľ tovar podlieha recyklačnému poplatku, je už poplatok zahrnutý v cene výrobku. Spoločnosť Clickers s.r.o. si vyhradzuje právo na zmenu cien. Pokiaľ sa zvýši cena objednávky, má kupujúci právo od zmluvy odstúpiť bez akýchkoľvek úhrad, na túto možnosť bude kupujúci v týchto prípadoch vopred upozornený.

 1. Závěrečná ustanovení

Tieto obchodné podmienky nadobúdajú platnosť dňa 1.augusta 20012. Predávajúci si vyhradzuje právo na ich zmenu bez predchádzajúceho upozornenia. Úprava výše uvedených obchodných podmienok bola vykonaná na základe nového Občianskeho zákonníka 2014 .

 

Nepremeškajte novinky, akcie a zľavy!
Môžete sa kedykoľvek odhlásiť. Zasielame raz za 14 dní.
Informácie pre zákazníkov
Kontakty
Katarína Povalačová
Katarína Povalačová
(Po-Pia, 8-16 hod.)
Vytvorené na Eshop-rychlo.skEshop-rychlo.sk